Cena predmeta

Če je bilo spletno mesto konfigurirano za uporabo načina vpisa, ki zahteva plačilo (kot je modul Paypal), potem lahko tu vnesete ceno predmeta brez simbola (valuto nastavi vtičnik za prijavo). Na primer: 19.95.

Če je polje cena prazno, potem možnost plačila ni predstavljena in bo vmesnik prešel na druge načina vpisa (kot so ključi ali ročni vpisi).

Če polje cene NI prazno, potem bo udeležencem, ki se želijo vpisati, predstavljena možnost plačila za vstop.

Če vnesete TUDI ključ za vpis v nastavitvah predmeta, bodo udeleženci imeli možnost vpisa tudi z uporabo ključa. To je uporabno, če imate tako udeležence, ki morajo plačati za vpis v predmet, kot take, ki jim to ni potrebno.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English