Razpoložljivost predmeta

Ta možnost vam omogoča popolnoma "skriti" vaš predmet.

Ne bo se pojavil na nobenem seznamu predmetov, razen za izvajalce predmeta in skrbnike.

Tudi če udeleženci poskušajo neposredno dostopati do URL-ja predmeta, jim vstop ne bo dovoljen.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English