Ocene

Mnoge dejavnosti omogočajo nastavitev ocen.

Privzeto bodo rezultati vseh ocen v okviru predmeta na voljo na strani Ocene, ki je dostopna iz glavne strani predmeta.

Če izvajalec ne želi uporabljati ocen v predmetu ali želi skriti redovalnico pred udeleženci, lahko onemogoči prikaz redovalnice v Nastavitvah predmeta. To ne prepreči možnosti, da posamezna dejavnost uporablja ali ima nastavljene ocene, prav tako ne onemogoči prikaz ocen udeležencem znotraj posameznih dejavnosti.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English