Moduli dejavnosti

Moodle vsebuje širok nabor modulov dejavnosti, ki jih lahko uporabite za sestavo raznih vrst predmetov.


 Forumi

Ta dejavnost je lahko najpomembnejša - tu se odvija največ razprav. Forumi so lahko strukturirani na različne načine in lahko vključujejo medsebojno ocenjevanje vsake objave. Objave je možno pregledovati v različnih oblikah, lahko pa vključujejo tudi priloge. Z naročanjem na forum bodo udeleženci prejeli kopije vsake nove objave v elektronski pošti. Izvajalec lahko določi, da je naročanje na forum nujno za vse udeležence.

 Klepeti

Modul klepet prek spleta omogoča sodelujočim sinhrono razpravo v realnem času. To je uporaben način za spoznavanje med udeleženci in izmenjavo mišljenj o temah, o katerih se razpravlja. Način uporabe klepetalnic je precej drugačen od asinhronih forumov. Modul klepet vsebuje vrsto možnosti za upravljanje in pregledovanje razprav klepeta.

 Kvizi

Ta modul izvajalcu omogoča, da oblikuje in nastavi preizkuse znanja s kvizom, ki vsebujejo vprašanja z večimi možnimi odgovori, drži - ne drži in vprašanja s kratkimi odgovori. Ta vprašanja so hranjena v kategorizirani podatkovni zbirki in jih lahko ponovno uporabite znotraj predmetov ali celo med različnimi predmeti. Kvizi lahko dovoljujejo večkratne poskuse. Vsak poskus je samodejno ocenjen in izvajalec se lahko odloči, ali naj poda odziv ali prikaže pravilne odgovore. Ta modul vsebuje pripomoček za ocenjevanje.

Modul Hot Potatoes

Ta modul, modul "HotPot", omogoča izvajalcem skrbeti za Hot Potatoes kvize prek Moodle. Kvizi se ustvarjajo na izvajalčevem računalniku in naložijo v Moodle predmet.
Ko so udeleženci zaključili kvize, je na voljo vrsta poročil, ki pokažejo kako so odgovarjali na posamezna vprašanja in nekaj statističnih trendov v rezultatih.

Lekcija

Lekcija ponuja vsebino na zanimiv in prilagodljiv način. Sestavljena je iz vrste strani. Vsaka stran se običajno konča z vprašanjem in vrsto možnih odgovorov. Glede na udeleženčev izbor odgovora lahko bodisi napreduje na naslednjo stran ali se vrne na prejšnjo stran. Navigacija prek lekcije je lahko preprosta ali kompleksna, odvisno od strukture predstavljenega gradiva.

 Lightbox Gallery

A lightbox gallery resource allows you to display multiple images from a directory using the Lightbox2 Javascript libraries. Image editing plugins allow you to resize, crop and rotate images, while the tagging and captioning options allow for searchable images.

 Možnosti

Dejavnost možnosti je zelo preprosta - izvajalec zastavi vprašanje in določi več možnih odgovorov. Uporabna je za hitra glasovanja za spodbujanje razmišljanja o temi, za omogočanje glasovanja razreda o usmeritvi predmeta ali za pridobitev strinjanja glede raziskave.

Naloge

Naloge omogočajo izvajalcu določiti opravilo, ki zahteva od udeležencev pripravo digitalne vsebine (v poljubni obliki) in njeno oddajo z nalaganjem na strežnik. Običajne naloge vsebujejo eseje, projekte, poročila in tako naprej. Ta modul vsebuje pripomoček za ocenjevanje.

 Oznake

To ni prava dejavnost, je zgolj "namišljena" dejavnost, ki vam omogoča vstavljanje besedila in grafike poleg drugih dejavnosti na strani predmeta.

 Dejavnost podatkovna zbirka

Modul Podatkovne zbirke izvajalcem in/ali udeležencem omogoča gradnjo, prikaz in iskanje po zalogi vpisanih vrednosti na poljubno temo. Oblika in struktura vnosov je skoraj neomejena, vnosi pa lahko med drugim vključujejo slike, datoteke, URL-je, številke in besedilo. S podobno tehnologijo ste se morda seznanili pri gradnji podatkovnih zbirk v programih, kot so npr. Microsoft Access-u ali Filemaker.

 Paketi SCORM/AICC

Paket je zbirka spletne vsebine, združena na način, ki sledi standardu za izobraževalne objekte SCORM ali AICC. Ti paketi lahko vsebujejo spletne strani, grafiko, programe JavaScript, predstavitve Flash ali karkoli drugega, kar deluje v spletnih brskalnikih. Modul paketov omogoča, da enostavno naložite poljuben standardni paket SCORM ali AICC in ga vključite kot del vašega predmeta.

Slovar

Ta dejavnost omogoča sodelujočim ustvariti in vzdrževati seznam definicij, kot v navadnem slovarju.

Vnose je možno pregledovati v mnogih različnih oblikah ali jih iskati.

Slovar omogoča izvajalcem izvoz vnosov iz enega slovarja v drugega (glavnega) v okviru posameznega predmeta.

Možno je tudi samodejno ustvariti povezave na te vnose iz vsebine predmeta.


Viri

Viri so vsebina: informacije, ki jih želi izvajalec vključiti v predmet. To so lahko pripravljene datoteke naložene na strežnik predmeta, strani urejene neposredno v sistemu Moodle ali zunanje spletne strani, predstavljene kot del tega predmeta.

Wiki

Wiki omogoča skupinsko urejanje dokumentov s preprostim jezikom označevanja prek spletnega brskalnika.

"Wiki wiki" pomeni "izredno hitro" v havajskem jeziku in prav hitrost ustvarjanja in posodabljanja strani je eden izmed lastnosti, ki opredeljuje tehnologijo wiki. Praviloma ni predhodnega pregleda pred sprejetjem sprememb, večina strani wiki pa je odprtih za javnost ali vsaj vsem, ki imajo dostop do strežnika wiki.

Moodle Wiki omogoča sodelujočim skupno delo na spletnih straneh za dodajanje, razširitev in spreminjanje vsebine. Starejše različice strani niso nikoli izbrisane in jih je moč obnoviti.

Ta modul temelji na Erfurt Wiki.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English