Povozitve

Povozitve so določena dovoljenja, ki so oblikovana z namenom povozitve vloge v določenem kontekstu, kar vam omogoča nastavljanje dovoljenj po potrebi.

Npr. če lahko uporabniki v vašem predmetu z vlogo Udeležencev ponavadi začnejo novo razpravo na forumih, vendar si za nek forum želite omejiti to zmožnost, lahko nastavite povozitev, ki ONEMOGOČI zmožnost Udeležencev za "Začetek novih razprav".

Povozitve je možno uporabiti tudi za "odprtje" delov spletnega mesta in predmetov ter pri tem uporabnikom dodeliti več dovoljenj (seveda kjer je to smiselno). Npr. morda si želite eksperimentirati z možnostjo, da Udeleženci ocenjujejo določene naloge.

Vmesnik je podoben vmesniku za določanje vloge, s to razliko, da so včasih prikazane samo relevantne zmožnosti, prav tako boste videli, da so nekatere zmožnosti poudarjene in vam s tem kažejo, kakšna bi bila dovoljenja za trenutno vlogo BREZ nobenih aktivnih povozitev (npt. ko imate povozitev nastavljeno na PODEDOVANO).

Poglejte še Vloge, Konteksti, Dodeljevanje vlog in Dovoljenja.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English