Omejitev možnosti

Ta možnost vam omogoča omejiti število sodelujočih, ki lahko izberejo vsako posamezno možnost.

Ko so omejitve omogočene, je možno nastaviti omejitev za vsako možnost. Ko je omejitev dosežena, ne more te možnosti izbrati nihče več. Omejitev nič (0) pomeni, da nihče ne more izbrati te možnosti.

Če so omejitve izključene, lahko poljubno število sodelujočih izbere katerokoli izmed možnosti.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English