Zahtevani vnosi

Število vnosov, ki jih mora sodelujoči oddati. Ob ogledovanju bodo uporabniki videli opozorilno sporočilo, če še niso oddali zahtevanega števila vnosov.

Dejavnost se ne bo štela kot dokončana, dokler uporabnik ne bo oddal zahtevanega števila vnosov.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English