Število zadnjih člankov RSS

Ta možnost omogoča, da izberete število prispevkov, ki naj bodo vključeni v RSS vir.

Število med 5 in 20 bi moralo biti primerno za večino forumov. Povečajte, če je forum zelo aktiven.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English