Vrsta sledenja foruma

Če je omogočeno 'sledenje branja', lahko uporabniki sledijo prebranim in neprebranim sporočilom v forumih in razpravah. Izvajalec se lahko odloči in vsili vrsto sledenja foruma s temi nastavitvami.

To so tri možnosti za to nastavitev:

  • Izbirno [privzeto]: udeleženci lahko po lastni presoji vklopijo ali izklopijo sledenje.
  • Vklopljeno: Sledenje je vedno vključeno.
  • Izklopljeno: Sledenje je vedno izključeno.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English