Ključne besede

Vsak vnos v slovarju ima lahko povezan seznam ključnih besed (ali sinonimov).

Vnesite vsak sinonim v novo vrstico (ne ločujte jih z vejicami!).

Besede in fraze sinonima so lahko uporabljene kot alternativni sklic na vnos. Če boste na primer uporabili filter samodejnega povezovanja, bodo ob odločitvi, katere besede naj se povežejo s tem vnosom, poleg glavnega imena vnosa uporabljene tudi te besede.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English