Priloge za vnose

Vsakemu vnosu slovarja lahko priložite tudi ENO datoteko s svojega računalnika. Datoteka se naloži na strežnik in shrani z vašim vnosom.

To je uporabno, če želite z ostalimi deliti na primer sliko ali dokument Word.

Ta datoteka je lahko poljubne vrste, vendar je zelo priporočljivo, da je datoteka poimenovana s standardno pripono s tremi črkami, kot je .doc za Wordov dokument, .jpg ali .png za sliko in tako naprej. To bo drugim olajšalo prenos in ogled datoteke v njihovih brskalnikih.

Če vnos ponovno urejate in priložite novo datoteko, bodo vse predhodno priložene datoteke za ta vnos zamenjane.

Če vnos s prilogo ponovno urejate in pustite to polje prazno, bo prvotna priloga ohranjena.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English