Samodejno povezovanje kategorij

Določite lahko, ali želite, da se kategorije samodejno povezujejo ali ne.

Opomba: Kategorije se povezujejo z razlikovanjem velikih in malih črk ter samo ob polnem ujemanju.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English