Analiza odgovorov elementa

Ta tabela našteva odgovore za vsako vprašanje in frekvenco za vsak odgovor.

  • Frekvence pravilnih odgovorov so prikazane z rdečim besedilom.
  • Frekvence napačnih odgovorov so prikazane z modrim besedilom.
  • Frekvence prezrtih odgovorov so prikazane z rjavim besedilom.
  • Frekvence številčnih podatkov so prikazane z zelenim besedilom.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English