Omogoči poročanje o klikih

Da
Ločen zapis je shranjen v podatkovno zbirko vsakič, ko je kliknjen gumb "namig", "pomoč" ali "preverjanje". To omogoča, da izvajalec vidi zelo podrobno poročilo, ki prikazuje stanje kviza ob vsakem kliku. Hkrati lahko to pomeni, da se bo velikost podatkovne zbirke povečevala zelo hitro, saj se lahko v kvizu za vsak poskus shrani več zapisov "klikov".

Ne
Samo en zapis za poskus kviza se shrani v podatkovni zbirki Moodla.

Kot privzeto je ta možnost onemogočena.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English