Relativni naslovi URL, medijski predvajalniki in Hot Potatoes

Definicije

URL
naslov internetnega vira, kot je spletna stran, slika ali zvočna datoteka.

absolutni URL
URL, ki se pričenja s "http://" se imenuje absoluten URL. Kjerkoli se uporabi, se vedno sklicuje na isti ciljni vir.

relativni URL
URL, ki se ne začenja s "http://" se imenuje relativni URL. Lahko se kombinira z absolutnim URL naslovom "osnovne" strani, da se pridobi absoluten URL ciljnega vira.

Relativni URL-i v kvizih Hot Potatoes

Relativni URL-i so uporaben način za določanje slik, zvokov in video zapisov v kvizu Hot Potatoes, saj omogočajo, da si kviz ogledate in preskusite na lokalnem osebnem računalniku, preden ga naložite na spletno stran. Ko je kviz naložen na Moodle stran, je potrebno naložiti tudi multimedijske datoteke, da so na voljo, ko skrbite za kviz prek sistema Moodle.

Iz varnostnih razlogov Moodle ne dovoljuje neposrednega dostopa do datotek predmeta. Vse zahteve za datoteke posameznega predmeta gredo prek varnostne skripte, ki preveri, če je oseba, ki datoteke zahteva vpisana v predmet. Ta mehanizem lahko pokvari relativne povezave uporabljene v kvizu, saj običajna pravila pridobivanja absolutnega URL naslova iz relativnega URL naslova ne delujejo.

Rešitev je precej enostavna: vsi relativni URL naslovi morajo biti spremenjeni v absolutne URL naslove ko kviz pride do pregledovalnika. V primeru kvizov Hot Potatoes, bo URL naslove pretvoril Moodle, zato ustvarjalcem vsebine ni potrebno skrbeti za to dolgotrajno in natančno opravilo.

Medijski predvajalniki v kvizih Hot Potatoes

Nekateri medijski predvajalniki ne bodo sprejeli medijske datoteke, če pride prek skripte, ki varuje datoteke predmeta. V takih primerih je potrebno zamenjati medijski predvajalnik s takim, za katerega se ve, da je združljiv z okoljem Moodle. To lahko storite sami s spreminjanjem sklica na medijski predvajalnik v kvizu, ali prisilite Moodle, da to stori za vas z nastavitvijo možnosti "Vsili medijske vtičnike" na strani nastavitev kviza na "Da".

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English