Oblika poročila

Določite lahko različne izhodne oblika za poročila Hot Potatoes.

Oblika poročila

HTML
poročilo bo ustvarjeno v zapisu HTML primernem za prikaz v spletnem brskalniku

Excel
poročilo bo ustvarjeno kot datoteka ".xls", ki jo lahko odprete v programu za obdelovanje preklednic, kot je Microsoft Excel

Besedilo
poročilo bo ustvarjeno kot datoteka z besedilom, ki jo lahko odprete z urejevalnikom besedila

Kodni nabor

Ponujen je lahko seznam kodnih naborov, ki vam omogoča, da vsilite kodiranje vrednosti poročila v določeni kodni tabeli, če to zahteva vaš program za obdelovanje preglednic. Na primer: Microsoft Excel zahteva kodiranje "SJIS" za japonščino. Seznam možnih kodnih naborov lahko prilagodi skrbnik spletnega mesta na strani "Nastavitve" za modul HotPot

Prelomi podatke

Da
dolge vrednosti podatkov bodo prelomljene, da bodo ustrezale celicam tabele. To lahko povzroči, da bodo nekatere vrstice zelo visoke

Ne
vrednosti podatkov ne bodo prelomljene

Prikaži legendo

Da
v glavnem poročilu bodo vprašanja in odgovori predstavljeni s črkami. Ustvarjena bo legenda, ki bo prikazovala, katere črke predstavljajo katero vprašanje ali odgovor.

Ne
vprašanja in odgovori bodo prikazani v celoti v poročilu in legenda ne bo ustvarjena

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English