Izbiranje poročila

Določite lahko različne kriterije izbire in različne izhodne zapise za poročila Hot Potatoes.

Izbiranje predmeta (Samo za skrbnike)

ta predmet
Poročilo bo prikazalo odgovore po sodelujočih v trenutnem predmetu

vsi moji predmeti
Poročilo bo prikazalo odgovore vseh sodelujočih za vse predmete, ki uporabljajo kviz in v katerih ste vi izvajalec. Da bi bil uporabljen v večih predmetih, mora biti kviz lociran v imeniku datotek spletnega mesta. Ta možnost je na voljo samo skrbnikom strani.

Izbiranje uporabnikov

Udeleženci
Poročilo bo prikazalo odgovore po udeležencih tega predmeta. Odgovori izvajalca ne bodo vključeni v poročilu

Vsi sodelujoči
Poročilo bo prikazalo odgovore udeležencev, izvajalcev, ustvarjalcev predmeta in skrbnikov. Odgovori "gostujočih" uporabnikov, če obstajajo, bodo prav tako prikazani.

Izbiranje ocen

najboljši poskus
Poročilo bo vključevalo samo odgovore najboljših poskusov vsakega uporabnika

vsi poskusi
Poročilo bo vključevalo odgovore za vse poskuse vseh uporabnikov

Izbiranje izhodnega zapisa

Pregled
Poročilo je seznam vseh poskusov tega kviza. "opuščeni" poskusi so vključeni, toda poskusi, ki "potekajo" niso prikazani. Prikazuje sliko, ime in najboljši rezultat za vsakega uporabnika in rezultat, čas ter trajanje vsakega poskusa. Poskusi so lahko izbrani ter nato izbrisani, če je potrebno.

Preprosta statistika
Poročilo je seznam vseh zaključenih poskusov tega kviza. Poskusi označeni kot "opuščeni" in tisti, ki "potekajo" niso vključeni. Poročilo prikazuje ime in najboljši rezultat za vsakega uporabnika in rezultat vsakega vprašanja v vsakem poskusu. Prav tako poda povprečne rezultate posameznih vprašanj in kviza kot celote. Podrobnosti poskusov je možno prenesti v zapis Excel ali datoteko besedila.

Podrobna statistika
To poročilo prikaže celotne podrobnosti vseh zaključenih poskusov tega kviza. Poskusi označeni kot "opuščeni" in tisti, ki "potekajo" niso vključeni. Poročilo vsebuje sledeči tabeli:

  • tabela odgovorov, ki prikazuje kako je vsak uporabnik odgovoril na vsako vprašanje v vsakem izmed svojih poskusov kviza.
  • tabela analize elementov, ki našteva odgovore za vsako vprašanje in frekvenco za vsak odgovor.
Podrobnosti prikazane v tem poročilo je možno prenesti v obliki Excel ali besedilo,

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English