Odvisnost

Ta nastavitev omogoča, da je trenutna lekcija odvisna od udeleženčeve uspešnosti v drugi lekciji, ki je v istem predmetu. Če zahtevam uspešnosti ni zadovoljeno, udeleženec ne bo mogel dostopati do te lekcije.

Pogoji za odvisnost vključujejo:

  • Porabljen čas: udeleženec mora porabiti nastavljeno količino časa v zahtevani lekciji.
  • Dokončano: udeleženec mora dokončati zahtevano lekcijo.
  • Ocena boljša od: udeleženec mora prejeti boljšo oceno, kot je tu določena, v zahtevani lekciji.
Če je tako potrebno, lahko uporabite poljubno kombinacijo zgornjega.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English