Merjen čas

To lekcijo časovno omeji. Udeležencem se prikaže JavaScript števec in čas je zabeležen v podatkovno zbirko. Zaradi nedoslednosti JavaScripta števec udeleženca v lekciji ne prekine, ko mu poteče čas. Kljub temu po pretečenem času oddan odgovor na vprašanje ne šteje. Čas v podatkovni zbirki se preveri vsakič, ko udeleženec odda odgovor.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English