Vrste nalog

Na voljo je vse več vrst nalog:

Dejavnost brez povezave

To je koristno, če se naloga izvaja izven sistema Moodle - denimo drugje na spletu ali osebno.

Udeleženci lahko vidijo opis naloge, a ne morejo naložiti datotek ali česa drugega. Ocenjevanje deluje normalno in udeleženci bodo obveščeni o svojih ocenah.


Besedilo prek spleta

Ta vrsta naloge zahteva od uporabnikov urejanje besedila z uporabo običajnih orodij za urejanje. Izvajalci jih lahko ocenjujejo prek spleta in celo dodajo vstavljene komentarje ali spremembe.

(Če ste domači s starejšimi različicami Moodle: ta vrsta naloge počne isto, kot je počel starejši modul Dnevnik.)


Nalaganje ene datoteke

Ta vrsta naloge omogoča vsakemu sodelujočemu nalaganje ene datoteke poljubne vrste.

To je lahko Wordov dokument, slika, stisnjena (ZIP) spletna stran ali karkoli, za kar prosite za oddajo.


Napredno nalaganje datotek

Ta vrsta naloge vsakemu udeležencu omogoča nalaganje ene ali več datotek v poljubnem formatu. To je lahko Wordov dokument, slika, stisnjena spletna stran ali karkoli drugega.

Ta vrsta naloge omogoča tudi nalaganje več datotek z odzivi. Datoteke z odzivi se lahko naložijo tudi pred oddajo. To omogoča, da vsak udeleženec prejme drugo datoteko za delo.

Udeleženci lahko tudi dodajo opombe, v katerih lahko opišejo oddane datoteke, svoje napredovanje pri projektu ali druge ubesedene informacije.

Oddaje pri tej vrsti naloge morajo biti ročno zaključene s strani udeleženca. Kot izvajalec lahko stanje preverite kadarkoli; nedokončane naloge so označene kot Osnutki. Katerikoli neocenjeni nalogi lahko stanje spremenite nazaj v 'Osnutek'.


Besedilo prek spleta

Ta vrsta naloge zahteva od uporabnikov urejanje besedila z uporabo normalnih orodij za urejanje. Izvajalci jih lahko ocenjujejo prek spleta in celo dodajo medvrstične komentarje ali spremembe.

(Če ste seznanjeni s starejšimi različicami okolja Moodle, ta vrsta naloge počne isto, kot je počel stari modul dnevnika (Journal).)


Dejavnost brez povezave

To je koristno, če se naloga izvaja izven sistema Moodle. Lahko je nekaj drugje na spletu ali izvedena v živo.

Udeleženci lahko vidijo opis naloge, a ne morejo nalagati datotek ali česa drugega. Ocenjevanje deluje normalno in udeleženci bodo obveščeni o svojih ocenah.


Nalaganje ene datoteke

Ta vrsta naloge vsakemu udeležencu dovoljuje nalaganje ene datoteke poljubne vrste.

To je lahko Wordov dokument, slika, spletna stran v datoteki .zip ali v katerikoli drugi zahtevan format.


Napredno nalaganje datotek

Ta vrsta naloge dovoljuje vsakemu sodelujočemu nalaganje ene ali več datotek v kateremkoli formatu. Datoteke so lahko Wordovi dokumenti, slike, spletna stran v datoteki .zip ali v kateremkoli drugem zahtevanem formatu.

Ta vrsta naloge omogoča tudi nalaganje več datotek z odzivi. Datoteke z odzivi se lahko naložijo tudi pred oddajo, kar se lahko uporabi za to, da se vsakemu udeležencu dodeli druga datoteka, s katero mora udeleženec delati.

Oddane naloge pri tej vrsti dejavnosti morajo biti ročno zaključene s strani udeleženca. Kot izvajalec lahko stanje preverite kadarkoli; nedokončane naloge so označene kot Osnutki. Katerikoli neocenjeni nalogi lahko stanje spremenite nazaj v 'Osnutek'.


Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English