Assignment Types

There are a growing number of assignment types available:

Offline activity

This is useful when the assignment is performed outside of Moodle. It could be something elsewhere on the web or face-to-face.

Students can see a description of the assignment, but can't upload files or anything. Grading works normally, and students will get notifications of their grades.


Online text

This assignment type asks users to edit a text, using the normal editing tools. Teachers can grade them online, and even add inline comments or changes.

(If you are familiar with older versions of Moodle, this Assignment type does the same thing as the old Journal module used to do.)


Upload a single file

This type of assignment allows each participant to upload a single file, of any type.

This might be a Word processor document, or an image, a zipped web site, or anything you ask them to submit.


Advanced uploading of files

This type of assignment allows each participant to upload one or more files in any format. These might be a Word processor documents, images, a zipped web site, or anything you ask them to submit.

This type also allows you to upload multiple response files. Response files can be also uploaded before submission which can be used to give each participant different file to work with.

Participants may also enter notes describing the submitted files, progress status or any other text information.

Submission of this type of assignment must be manually finalized by the participant. You can review the current status at any time, unfinished assignments are marked as Draft. You can revert any ungraded assignment back to draft status.


Besedilo prek spleta

Ta vrsta naloge zahteva od uporabnikov urejanje besedila z uporabo normalnih orodij za urejanje. Izvajalci jih lahko ocenjujejo prek spleta in celo dodajo medvrstične komentarje ali spremembe.

(Če ste seznanjeni s starejšimi različicami okolja Moodle, ta vrsta naloge počne isto, kot je počel stari modul dnevnika (Journal).)


Dejavnost brez povezave

To je koristno, če se naloga izvaja izven sistema Moodle. Lahko je nekaj drugje na spletu ali izvedena v živo.

Udeleženci lahko vidijo opis naloge, a ne morejo nalagati datotek ali česa drugega. Ocenjevanje deluje normalno in udeleženci bodo obveščeni o svojih ocenah.


Nalaganje ene datoteke

Ta vrsta naloge vsakemu udeležencu dovoljuje nalaganje ene datoteke poljubne vrste.

To je lahko Wordov dokument, slika, spletna stran v datoteki .zip ali v katerikoli drugi zahtevan format.


Napredno nalaganje datotek

Ta vrsta naloge dovoljuje vsakemu sodelujočemu nalaganje ene ali več datotek v kateremkoli formatu. Datoteke so lahko Wordovi dokumenti, slike, spletna stran v datoteki .zip ali v kateremkoli drugem zahtevanem formatu.

Ta vrsta naloge omogoča tudi nalaganje več datotek z odzivi. Datoteke z odzivi se lahko naložijo tudi pred oddajo, kar se lahko uporabi za to, da se vsakemu udeležencu dodeli druga datoteka, s katero mora udeleženec delati.

Oddane naloge pri tej vrsti dejavnosti morajo biti ročno zaključene s strani udeleženca. Kot izvajalec lahko stanje preverite kadarkoli; nedokončane naloge so označene kot Osnutki. Katerikoli neocenjeni nalogi lahko stanje spremenite nazaj v 'Osnutek'.


Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: Slovenščina