Prenos analize

Morda boste želeli prenesti podatke prikazane na zaslonu v preglednico za nadaljnjo analizo. Izberete lahko med tremi zapisi datotek za prenesene podatke.
V vsakem primeru bodo podatki prikazani kot preglednica z ustreznimi nazivi, kot na zaslonu. Tudi če ima preglednica več strani, bodo vsi podatki za vse strani preneseni v eni sami datoteki.

Excel format:

Dobili boste dokument preglednice s končnico .XLS.

Format ODS:

Podatki bodo predstavljeni v tabeli v dokumentu .SWX za OpenOffice.
Ta zapis bo na voljo samo, če imate nameščeno knjižnico PHPWriter v podimeniku /moodle/lib.

Tekstovni format

V tem primeru bodo podatki shranjeni kot navadna datoteka z besedilom. Vrstica za vsako vrstico v preglednici in tabulatorji kot ločilo med podatki.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English