Decimalna mesta

Z uporabo te nastavitve lahko izberete, koliko decimalnih mest naj bo prikazanih za decimalno vejico ob prikazu rezultatov ali ocen udeležencu. Z izborom '0', na primer, bodo prikazane ocene zaokrožene na cela števila.

Ta nastavitev vpliva samo na prikaz ocen. Ne vpliva na notranje izračune in zaokroževanje ocen.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English