Esejska vprašanja

Kot odgovor na vprašanje (ki lahko vključuje sliko), odgovarjajoči napiše odgovor v obliki eseja. Ob ustvarjanju esejskega vprašanja lahko urejate tri polja: naziv vprašanja, telo vprašanja in povratno sporočilo, ki bo prikazano, ko se tako odloči izvajalec.

Esejskemu vprašanju ne bo dodeljena ocena, dokler ga ne bo pregledal izvajalec z uporabo možnosti Ročno ocenjevanje. Ob ročnem ocenjevanju esejskega vprašanja bo lahko ocenjevalec vnesel komentar po meri v odgovor na esej ter bo lahko dodelil točke za esej.

Ponavadi lahko udeleženec odgovor vpiše z uporabo urejevalnika HTML. Vendar, če je na strani kviza več kot eno esejsko vprašanje, bo uporaba urejevalnik HTML mogoča samo pri prvem esejskem vprašanju.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English