Način ocenjevanja

Ko je dovoljenih več poskusov, obstajajo različni načini uporabe ocen za izračun končne ocene udeleženca za kviz.

Najvišja ocena

    Končna ocena je najvišja (najboljša) ocena izmed vseh poskusov.

Povprečna ocena

    Končna ocena je povprečje (preprosta sredina) ocen vseh poskusov.

Prva ocena

    Končna ocena je ocena pridobljena v prvem poskusu (drugi poskusi so prezrti).

Zadnja ocena

    Končna ocena je ocena pridobljena v zadnjem izmed vseh poskusov.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English