Uvažanje novih vprašanj

Ta funkcija omogoča uvoz vprašanj iz zunanjih tekstovnih datotek, ki jih naložite preko obrazca ali z izborom ustrezne datoteke, ki je že v področju datotek predmeta.

Opomba glede kodnih naborov

Če vaša datoteka uporablja znake, ki niso ASCII, mora uporabljati kodiranje UTF-8. Morda boste lahko nastavili ali pretvorili v UTF-8 z uporabo vašega priljubljenega urejevalnika, ali obstaja možnost v programu, iz katerega vprašanja izvažate. Če vaš strežnik Moodle teče na PHP 5, bo uvoz datotek zapisanih na osnovi XML-a obdelan samodejno.

Podprtih je več formatov datotek:

GIFT format

GIFT je najbolj vsestranski format za uvoz vprašanj Moodle kviza iz tekstovne datoteke. Zasnovan je bil kot enostaven način, s katerim lahko izvajalci pišejo vprašanja kot tekstovne datoteko. Podpira vprašanje vrste večkratna izbira, drži - ne drži, kratek odgovor, ujemanje in številčna vprašanja, kakor tudi obliko za vstavljanje ____ za "manjkajoče besede". Različne vrste vprašanj so lahko mešane v eni datoteki besedila, oblika pa podpira tudi vrstice s komentarji, imena vprašanj, povratno informacijo in odstotke oz. utežene ocene. Spodaj je nekaj primerov:

Kdo je pokopan v Grantovi grobnici?{~Grant ~Jefferson =nihče}

Grant je {~pokopan =položen ~živ} v Grantovi grobnici.

Grant je pokopan v Grantovi grobnici.{FALSE}

Kdo je pokopan v Grantovi grobnici?{=nihče =nobeden}

Kdaj je bil Ulysses S. Grant rojen?{#1822}

Več informacij o formatu "GIFT"

Aiken format

Format Aiken je zelo preprost format za uvažanje vprašanj z večimi možnimi odgovori iz tekstovne datoteke.

Več informacij o formatu "Aiken"

Moodle XML format

Ta, za Moodle značilen format, uvaža vprašanja, ki so bila predhodno izvožena v isti format. Format je enostaven in ga je najbolj prikazati z izvozom kategorije v Moodle XML format. XML format omogoča tudi uvoz slikovnih datotek.

Več informacij o formatu "Moodle XML"

Manjkajoča beseda

Ta format podpira samo vprašanja z večimi izbori in vprašanja s kratkimi odgovori, odvisno od števila odgovorov. En odgovor ustvari vprašanje s kratkim odgovorom, dva ali več odgovorov ustvari vprašanje z večimi izbori. Vsak odgovor je ločen s tildo (~) in pravilni odgovor ima predpono znak enakosti (=). Tu je primer vprašanja z večimi izbori:

Kakor hitro začnemo kot dojenčki raziskovati dele svojega telesa postanemo študenti {=anatomije in psihologije ~refleksologije ~znanosti ~eksperimenta} in na nek način to ostanemo celo življenje.

Tu je primer vprašanja s kratkim odgovorom:

Kakor hitro začnemo kot dojenčki raziskovati dele svojega telesa postanemo študenti {=anatomije in psihologije} in na nek način to ostanemo celo življenje.

Blackboard

Ta modul zna uvažati vprašanja shranjena v izvoznem formatu tipa "POOL" v sistemu Blackboard. Temelji na XML funkcijah, ki jih mora podpirati vaš PHP. Vedite, da morate najprej razpakirati izvoženo datoteko zip in Moodlu priskrbeti ustrezno .dat datoteko. Vedite, da ta različica ne deluje z različico Blackoard 6 ali novejšo.

Blackboard V6+

Ta modul zna uvažati vprašanja shranjena v izvoznem fomratu sistema Blackboard. Ponuja omejeno podporo za različice Blackoard 6 in 7. Zanaša se na funkcije XML, prevedene v vašem PHP-ju. Naložiti morate datoteko ZIP, ki ste jo izvozili iz programa Blackoard.

WebCT format

Ta modul zna uvoziti vprašanja shranjena v besedilni obliki zapisa WebCT.

Več informacij o formatu "WebCT"

Course Test Manager format

Ta modul zna uvoziti vprašanja shranjena v zbirki testov Course Test Manager. Sloni na raznih načinih dostopa do baze testov, ki je v podatkovni zbirki Microsoft Access, odvisno od tega ali Moodle teče v okolju Windows ali Linux.

V okolju Windows vam omogoča nalaganje podatkovne zbirke Access tako kot katerekoli druge datoteke s podatki za uvoz.

V okolju Linux morate vzpostaviti Windows računalnik v istem omrežju kot je podatkovna zbirka Course Test Manager in programsko opremo z imenom ODBC Socket Server, ki uporablja XML za prenos podatkov v Moodle na strežniku Linux.

Prosimo, preberite celotno spodnjo datoteko s pomočjo preden uporabite ta razred za uvoz.

Več informacij o formatu "CTM"

Ugnezdeni odgovori (izpolnjevanje)

Ta format s posebnim namenom uvozi samo eno vrsto vprašanj - zapis Ugnezdenih odgovorov (poznano tudi kot Cloze).

Več informacij o formatu "Cloze"

Learnwise format

Ta zapis zna uvoziti vprašanja z večimi izbirami shranjena v zapisu Learnwise XML.

Examview

Ta format zna uvoziti iz datotek Examview 4 XML. Vedite, da starejše različice Examview niso podprte.

Formati za uvoz in izvoz je mogoče podpreti preko vtičnikov. Drugo opcijski formati so morda dostopni v podatkovni zbirki "Modules and Plugins" na www.moodle.org.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English