Vprašanja ujemanja

Po morebitnem uvodu je odgovarjajočemu predstavljenih nekaj podvprašanj ter nekaj premešanih odgovorov. Za vsako vprašanje je en pravilen odgovor.

Odgovarjajoči mora izbrati odgovor, ki se ujema z vsakim podvprašanjem.

Vsako podvprašanje je enako uteženo glede prispevka h končni oceni za skupno vprašanje.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English