Primerjanje ocen

Uvožene ocene se morajo ujemati z enim izmed določenih seznamom veljavnih ocen, kot sledijo...

 • 100%
 • 90%
 • 80%
 • 75%
 • 70%
 • 66.666%
 • 60%
 • 50%
 • 40%
 • 33.333
 • 30%
 • 25%
 • 20%
 • 16.666%
 • 14.2857
 • 12.5%
 • 11.111%
 • 10%
 • 5%
 • 0%

dovoljene so tudi negativne vrednosti z gornjega seznama.

Za to stikalo sta dve nastavitvi. Vplivata na to, kako uvozni postopek obravnava vrednosti, ki se ne ujemajo natančno z eno izmed zgoraj naštetih vrednosti

 • Napaka, če ocene ni na seznamu
  Če vprašanje vsebuje ocene, ki jih ni na seznamu, se prikaže napaka in to vprašanje ne bo uvoženo.
 • Najbližja ocena, če je ni na seznamu
  Če je najdena ocena, katere vrednost se ne ujema z nobeno vrednostjo na seznamu, se ocena spremeni na najbližjo ujemajočo vrednost iz seznama.

Opomba: nekateri uvozni zapisi po meri pišejo neposredno v podatkovno zbirko in morda zaobidejo to preverjanje

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English