Pomešani odgovori

Če nastavite to možnost na "Da", bo vrstni red odgovorov naključno premešan vsakič, ko udeleženec začne poskus kviza, ki vsebuje to vprašanje - pod pogojem, da je vključena nastavitev kviza "Premešaj v vprašanjih".

Namen je preprosto udeležencem nekoliko otežiti prepisovanje.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English