Številčna vprašanja

Iz vidika udeleženca so videti številčna vprašanja enako kot vprašanja s kratkimi odgovori.

Razlika je v tem, da lahko številčna vprašanja dopuščajo sprejemljivo napako. To omogoča nastavitev zveznega obsega odgovorov. Če je na primer odgovor 30 in dopustna napaka 5, je kot pravilen odgovor sprejeto vsako število med 25 in 35.

Tako kot pri vprašanjih s kratkimi odgovori, so lahko določeni različni odgovori ali isti odgovor z različnimi sprejemljivimi napakami. V tem primeru se prvi ujemajoči odgovor uporabi za določanje točk in odziva.

Za določitev odziva na odgovor, ki se ne ujema z nobenim podanim odgovorom, napišite odziv pri odgovoru z znakom '*' v polju odgovora .

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English