Nabori podatkov vprašanja

Nabor podatkov je zbirka podatkov, uporabljena za ustvarjanje vprašanja (kot je npr. izračunano vprašanje), kjer so vrednosti v vprašanje vstavljene namesto spremenljivk.

Ustvarite lahko "zaseben" nabor podatkov za določeno vprašanje ali "ponovno uporaben" nabor podatkov, ki ga lahko uporabljajo vsa vprašanja v kategoriji.

Ko ustvarjate vprašanje, ki uporablja nabore podatkov, vam bosta prikazana dva zaslona.

Na prvem zaslonu lahko dodelite določen nabor podatkov, ki bo nadomeščal vsako spremenljivko.

Drug zaslon vam omogoča dodajanje in odstranjevanje naborov številk v naboru podatkov. Številke uporabljene v posameznih vprašanjih predstavljenih udeležencem bodo izbrane iz tega nabora.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English