Časovna zakasnitev med dodatnimi poskusi kviza

Če tu nastavite časovno zakasnitev, bo moral udeleženec počakati toliko časa, preden bo lahko opravljal svoj tretji ali poznejši poskus.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English