Vprašanja Drži / Ne drži

Kot odgovor na vprašanje (ki lahko vsebuje sliko) odgovarjajoči izbira med Drži ali Ne drži.

Če je omogočen odziv, se odgovarjajočemu po odgovoru na kviz prikaže ustrezno sporočilo z odzivom. Če je npr. pravilni odgovor "Ne drži", a je odgovoril "Drži" (in se zmotil), je prikazan odziv "Drži".

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English