O Projektu

Portal je namenjen načrtovanju, izvedbi in prikazovanju šolskih ekskurzij po Sloveniji. Omogoča boljšo organiziranost ekskurzij in drugih terenskih dejavnosti, izmenjavo informacij med učenci/dijaki in učitelji ter razvija digitalno kartografsko pismenost. E-gradivo je oblikovano tako, da z uporabo IKT učence vzpodbuja k razvijanju praktičnih znanj, kar je ena izmed zahtev sodobne šole. Teoretična znanja so podprta s praktičnimi vajami, ki jih učenci lahko samostojno rešujejo in tako izpopolnjujejo svoje znanje in razvijajo različne veščine. Z nastalim e-gradivom lažje uresničujemo cilje pouka geografije in drugih predmetov. Orodje omogoča boljše medpredmetno sodelovanju učiteljev različnih predmetov v osnovni in srednji šoli.

Pri izdelavi orodja in e-gradiv smo uporabili sodobno tehnologijo, ki omogoča interaktivnost atlasa, v katerega smo vključili kartografsko gradivo, interaktivni zemljevid, multimedijske elemente, kvize, fotografski material ter besedilo. S tehničnega vidika je gradivo implementirano tako, da je za njegovo uporabo potreben le spletni brskalnik (Mozilla Firefox, Internet Explorer), možna pa je vključitev tudi druge terminalne opreme, ki jo učenci lahko uporabljajo pri ustvarjanju in vrednotenju ekskurzij (npr. mobilni telefoni, GPS terminali ipd.). Spletišče je odprto za uporabnike. Z registracijo lahko sami dodajajo vsebine in oblikujejo lastne primere ekskurzij ter tako vsebinsko bogatijo portal.

Partnerji v projektu:

  • Geodetska Družba, d.o.o., Ljubljana
  • Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.
  • OŠ Ledina, Ljubljana

Vodji projekta: Stanislav Cerar in Roberto Degan.

Sodelavci projekta:

  • priprava ekskurzij: Mirsad Skorupan, Tatjana Kikec in Aleksander Jeršič
  • predavatelji na izobraževanju: dr. Karel Natek, Mirsad Skorupan in Tatjana Kikec
  • priprava kartografskega gradiva: Irena Benedik, Saša Bobnar
  • izvedba portala: Skupina GIS, LUZ d. d.
  • oblikovanje: Atelje A2
  • recenzija: Bojan Lenart in Mojca Janžekovič
  • konzulent: Igor Lipovšek

Trajanje projekta: od januarja 2009 do oktobra 2010.

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.