Meta predmet

Meta predmet pridobi podatke o vpisu (in ostale določitve vlog) iz podrejenega predmeta ali predmetov. Z drugimi besedami povedano, vsakič, ko je meta predmetu dodan nov podrejeni predmet, so vsi udeleženci (in uporabniki v drugih vlogah) prav tako vpisani v meta predmet.

Posameznih udeležencev ni moč dodati v meta predmet; dodajajo se lahko samo podrejeni predmeti preko povezave "Podrejeni predmeti" v skrbniškem bloku predmeta.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English