Oblikovanje besedila

Ko pišete besedilo v Moodlu, lahko izberete nekaj različnih oblik zapisa za besedilo glede na vaše znanje in vrsto brskalnika, ki ga uporabljate.

Običajno lahko pustite to nastavitev na privzeti vrednosti - vse bi moralo delovati, kot pričakujete.

1. Moodle samodejno oblikovanje (auto-format)

  To oblikovanje je najboljše, ko uporabljate navadne spletne obrazce za vnos (namesto urejevalnika obogatenega besedila HTML). Preprosto vnesite besedilo, kot bi denimo pošiljali elektronsko sporočilo.

  Ko shranite vaše besedilo, ga bo Moodle samodejno oblikoval in izvedel naslednje spremembe:

  Spletni naslovi, kot so

  http://yahoo.com ali celo www.yahoo.com bodo spremenjeni v povezave.

  Ohranjeni bodo prelomi vrstic, prazne vrstice pa bodo pomenile nove odstavke.

  Oznake smeškov, kot je :-), bodo spremenjene v njihove grafične upodobitve.

  Lahko celo vključite HTML kodo, če tako želite in bo ohranjena.

  Podrobnejše informacije o Moodle samodejnem oblikovanju

2. Oblika HTML

  Ta oblika predvideva, da je besedilo čisti obliki HTML. Če uporabljate urejevalnik HTML za urejanje besedila, je to privzeta oblika - vsi ukazi v orodni vrstici ustvarjajo za vas HTML.

  Tudi, če ne uporabljate urejevalnika obogatenega besedila HTML, lahko uporabite oznake HTML v vašem besedilu in rezultat bi moral biti natančno tak, kot ste nameravali.

  Drugače kot pri samodejnem oblikovanju Moodle, se ne izvede nobeno samodejno oblikovanje.

  Več o HTML v Moodle

  Več o urejevalniku obogatenega besedila HTML

3. Oblika golega besedila

  Ta oblika je uporabna, če morate vključiti veliko kode ali HTML, za katerega želite, da se prikaže natančno tako, kot ste napisali.

  Še vedno prevede presledke in nove vrstice, drugače pa vaše besedilo ostane nedotaknjeno.

4. Oblika besedila Markdown

  Oblika Markdown poskuša čimbolj olajšati pisanje dobro oblikovanih XHTML strani z uporabo zgolj napisanega besedila, bolj ali manj kot bi pisali elektronsko sporočilo.

  Je zelo primerna oblika za pisanje čistih strani z nekaj naslovi in seznami, a brez mnogih povezav ali slik.

  Več o obliki Markdown

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English