Medvrstični komentarji

Če je izbrana ta možnost, bo izvorno oddano delo kopirano v polje povratnega komentarja ob ocenjevanju. Tako je lažje vstavljati komentarje (verjetno z uporabo druge barve) ali urediti izvorno besedilo.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English