Hitro ocenjevanje

Z omogočenim hitrim ocenjevanjem lahko hitro ocenite več nalog na eni strani.

Samo spremenite ocene in komentarje in uporabite gumb Shrani na dnu, da hkrati shranite vse vaše spremembe za to stran.

Običajni gumbi za ocenjevanje na desni prav tako delujejo še naprej v primeru, če bi potrebovali več prostora. Vaša nastavitev hitrega ocenjevanja je shranjena in bo veljala za vse naloge v vseh predmetih.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English