Ponovno oddajanje nalog

Kot privzeto udeleženci ne morejo ponovno oddati nalog po tem, ko jih je izvajalec ocenil.

Če to možnost vključite, bodo udeleženci smeli ponovno oddati naloge po tem, ko so bile ocenjene (za ponovno oceno). To je lahko uporabno, če želi izvajalec spodbujati udeležence k izboljšanju svojega dela v ponavljajočem procesu.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English