Oznake na voljo

Oznake označujejo prostor v predlogi, ki bo zamenjan z vsebino polj ali gumbi, ko se vnosi urejajo ali prikazujejo.

Polja imajo naslednji zapis: [[imepolja]]

Gumbi imajo naslednji zapis: ##nekgumb##

Za trenutno predlogo lahko uporabite samo oznake, ki so na seznamu "Oznake na voljo".

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English