Prikaži naslednji kviz

Ne
Ko je kviz Hot Potatoes zaključen, bo Moodle zapisal rezultat in se vrnil na glavno stran trenutnega predmeta

Da
Ko je kviz Hot Potatoes zaključen, bo Moodle zapisal rezultat in nato prikazal naslednji kviz Hot Potatoes v trenutnem odseku. Če takega kviza ni, se bo Moodle vrnil na glavno stran trenutnega kviza.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English