Najmanjše število vprašanj v lekciji

Ko lekcija vsebuje eno ali več tabel razvejanja, mora ponavadi izvajalec nastaviti ta parameter. Njegova vrednost nastavi najnižjo omejitev števila videnih vprašanj ob izračunu ocene. To ne prisili udeležencev, da bi odgovorili na toliko vprašanj v lekciji.

Z nastavitvijo tega parametra na - recimo - 20, bo zagotovilo, da se dodelijo ocene, kot da bi udeleženci videli vsaj toliko vprašanj. Vzemimo za primer udeleženca, ki si ogleda samo eno vejo v lekciji s petimi stranmi in odgovori na vsa povezana vprašanja pravilno. Nato se udeleženec odloči in konča lekcijo (predvidevamo, da ta možnost obstaja na "vrhnji ravni" tabele razvejanja, kar je razumno predvidevanje). Če bi ta parameter pustili nenastavljen, bi ocena udeleženca bila 5 od 5, kar je 100 odstotkov. Če pa je ta parameter nastavljen na 20, bi bila njegova ocena zmanjšana na 5 od 20, kar predstavlja 25 odstotkov. V primeru drugega udeleženca, ki obišče vse veje in vidi recimo 25 strani in odgovori na vsa vprašanja razen dveh pravilno, bo njegova ocena 23 od 25, kar pomeni 92 odstotkov.

Če je ta parameter uporabljen, naj otvoritvena stran lekcije sporoča nekaj podobnega:

V tej lekciji se pričakuje, da boste poskusili odgovoriti vsaj na n vprašanj. Poskusite lahko tudi več, če tako želite. Če boste odgovorili na manj kot n vprašanj, bo vaša ocena izračunana, kot da bi odgovorili na n vprašanj.

Kjer seveda "n" zamenjate z dejansko vrednostjo tega parametra, kakor ste ga nastavili.

Ko je ta parameter nastavljen, so udeleženci obveščeni o tem, na koliko vprašanj so odgovorili in koliko odgovorov je pričakovanih.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English