Prikaz gumba "Pregled"

To bo prikazalo gumb po napačno odgovorjenem vprašanju in udeležencu omogočilo, da poskusi znova. To ni združljivo z esejskimi vprašanji, zato pustite to možnost izključeno, če uporabljate esejska vprašanja.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English