Možnosti analize

Z nastavitvijo naslednjih parametrov lahko določite, kateri poskusi kviza bodo vključeni v analizi:

Izbor poskusa: Lahko je prikladno analizirati samo en poskus kviza za vsakega uporabnika. To je lahko poskus z najvišjo celotno oceno, prvi poskus ali zadnji izmed opravljenih poskusov. Alternativno je možno vse podatke poskusov združiti za zbirno analizo.

Zavrnitev nizkih rezultatov:

Včasih uporabniki kviz samo pregledujejo in ga raziskujejo, ne da bi ga dokončali za oceno. Običajno taki 'poskusni' poskusi dobijo zelo nizke rezultate. Ti poskusi so lahko izključeni iz analize z nastavitvijo najnižje omejitve rezultata za analizirane poskuse. Ta omejitev je določena kot odstotek (0-100) od najvišje možne ocene kviza.

Velikost strani:

Izberete lahko koliko vprašanj na stran želite prikazati na zaslonu.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English