Splošni odziv vprašanja

Splošni odziv vprašanja je besedilo, ki se udeležencu prikaže za tem, ko odgovori na vprašanje. Za razliko navadnega odziva, ki je odvisen od vrste vprašanja in odgovora udeleženca, se vsem udeležencem prikaže isto besedilo splošnega odziva.

Z uporabo potrdilnih polj "Udeleženci lahko pregledujejo" v obrazcu za urejanje kviza lahko nadzorujete, kdaj se splošni odziv prikaže udeležencem.

Splošni odziv lahko uporabite npr. za to, da udeležencem podate informacije o tem, katera znanja je vprašanje preverjalo. Lahko jim tudi podate povezavo do informacij, ki jo lahko uporabijo, če vprašanja niso razumeli.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English