Količnik odbitka

Določite lahko kolikšen delež doseženega rezultata naj bo odštet za vsak napačen odgovor. To je pomembno samo v primeru, če kviz teče v prilagodljivem načinu, tako da udeleženec sme ponovno odgovarjati na vprašanja. Količnik odbitka mora biti število med 0 in 1. Količnik odbitka 1 pomeni, da mora udeleženec pravilno odgovoriti na vprašanje v prvem poskusu, če želi prejeti kaj točk zanj. Količnik odbitka 0 pomeni, da lahko udeleženec poskuša poljubno mnogokrat in bo še vedno prejel vse točke.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English