Prenos odgovorov

Morda boste želeli prenesti podatke prikazane v preglednici na zaslonu. Izberete lahko med dvema zapisoma datotek za prenesene podatke.
V vsakem primeru bodo podatki prikazani kot preglednica z ustreznimi nazivi, kot na zaslonu, vendar brez slik uporabnikov.
Tudi če ima preglednica več strani ali je na zaslonu urejena, bodo vsi podatki za vse strani vedno preneseni v eni sami datoteki. Uporabniki brez poskusa za ta kviz bodo vključeni v datoteki, če označite ustrezno možnost.

Format preglednice Excel:

Dobili boste preglednico v dokumentu s končnico .XLS.

Tekstovni format

V tem primeru bodo podatki shranjeni kot navadna tekstovna datoteka. Vrstica za vsako vrsto v preglednici in tabulatorji kot ločilo med podatki.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English