Premešaj v vprašanjih

Če omogočite to možnost, bodo deli, ki sestavljajo posamezna vprašanja, naključno premešani vsakič, ko bo udeleženec začel poskus tega kviza, seveda ob pogoju, da je to omogočeno tudi v nastavitvah vprašanja.

Namen je preprosto udeležencem nekoliko otežiti prepisovanje.

To velja samo za vprašanja, ki prikazujejo več delov, kot sta vprašanje z večimi izbirami in vprašanje ujemanja. Za vprašanja večih izbir je vrstni red premešan samo, če je ta možnost nastavljena na "Da". Za vprašanja ujemanja so odgovori vedno premešani, ta nastavitev nadzira ali se dodatno premeša vrstni red parov vprašanje - odgovor.

Ta možnost ni povezana z rabo Naključnih vprašanj.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English