Konteksti

Konteksti so "področja" v Moodlu, v katerih se da uporabnikom določiti vloge.

Konteksti so hierarhično razvrščeni, pri čemer "nižji" konteksti podedujejo dovoljenja "višjih" kontekstov.

  1. Spletno mesto (Sistem)
  2. Naslovna stran (predmet strani)
  3. Kategorije predmetov
  4. Podkategorije predmetov
  5. Predmeti
  6. Bloki in dejavnosti

Poglejte še Vloge, Dovoljenja, Dodeljevanje vlog in Povozitve.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English