Dovoljenja

Dovoljenja so nastavitve, ki jih določite za posamezne zmožnosti.

Primer zmožnosti je recimo "Začetek novih razprav" (na forumih).

V vsaki vlogi lahko dovoljenje za vsako takšno zmožnost nastavite na eno izmed štirih vrednosti:

NI DOLOČENO
To je ponavadi privzeta nastavitev. Je nevtralna nastavitev, ki pomeni, "uporabi katerokoli nastavitev, ki jo uporabnik že ima". Če je vloga dodeljena nekomu (npr. v predmetu), ki ima to dovoljenje za zmožnost, potem bo dovoljenje enako tistemu, ki ga ima uporabnik na višjem nivoju (npr. na nivoju kategorij predmetov ali na nivoju spletnega mesta). V primeru, da dovoljenje ni določeno na nobenem nivoju, uporabnik za to zmožnost ne bo imel dovoljenja.
DOVOLI
Z izbiro te vrednosti uporabnikom, ki imajo določeno trenutno vlogo, dodelite dovoljenje za zmožnost. Dovoljenje velja za kontekst, v katerem se vloga določi in za vse "nižje" (podrejene) kontekste. Npr. če se ta vloga določi udeležencu v predmetu, bo udeleženec imel zmožnost "Začeti novo razpravo" na vseh forumih v predmetu, RAZEN če forum vsebuje povozitev ali novo določitev za zmožnost z vrednostma Prepreči ali Prepovej.
PREPREČI
Z izbiro te vrednosti odstranite dovoljenje za zmožnost. To velja tudi v primeru, da je uporabnikom s to vlogo zmožnost dovoljena v višjem (nadrejenem) kontekstu.
PREPOVEJ
Ta vrednost je redko potrebna, vendar boste morda včasih želeli popolnoma prepovedati dovoljenje za vlogo na tak način, da NE more biti povožena na nižjem kontekstu. Primer uporabe je recimo situacijo, ko želi skrbnik strani eni osebi preprečiti zmožnost začetka novih razprav na kateremkoli forumu na spletnem mestu. V tem primeru lahko skrbnik ustvari novo vlogo, pri kateri bo ta zmožnost nastavljena na "Prepovej" in nato vlogo uporabniku dodeli v kontekstu spletnega mesta (globalna vloga).

Reševanje konfliktov med dovoljenji

Dovoljenja v "nižjih" (podrejenih) kontekstih bodo ponavadi povozila karkoli v "višjih" kontekstih (to se nanaša na povozitve in določene vloge). Izjema je vrednost PREPOVEJ, ki se jo ne da povoziti na nižjih nivojih.

Če sta v istem kontekstu isti osebi določeni dve vlogi, ena z DOVOLI in ena z PREPREČI, kdo zmaga? V tem primeru bo Moodle za odločitev pogledal višje v kontekstno drevo.

Npr. če ima udeleženec v predmetu dve vlogi, eno, ki mu določa začetek novih razprav in drugo, ki mu to preprečuje. V tem primeru se preverita konteksta kategorij predmetov in spletnega mesta, pri čemer se išče drugo dovoljenje, ki bi lahko pomagalo pri določitvi. Če se le-to ne najde, potem bo dovoljenje privzeto postalo PREPREČI (ker se nastavitvi medsebojno izključujeta in tako nimamo dovoljenja za vlogo.

Posebne izjeme

Vedite, da bo gostujočemu uporabniku ponavadi preprečena objava vsebin (npr. forumi, vnosi v koledar, blogi), tudi če mu dodelite to zmožnost.

Poglejte še Vloge, Konteksti, Določanje vlog in Povozitve.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English